Luật sư đại diện

Nghị định về tuổi nghỉ hưu, lương hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nghị định 115/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động.   1. Điều kiện hưởng lương hưu: – Người lao động […]

Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất

Do sự phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, sự bùng nổ về dân số, nhu cầu sử dụng đất của các thành phần kinh tế ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Giá trị quyền sử dụng đất ngày càng tăng cao nên việc lấn chiếm đất diễn ra ngày […]

Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bảo hiểm Xã hội là một trong những nguồn chính, nằm trong tầng thứ hai sau các chính sách quan trọng nhất của hệ thống an sinh xã hội, thực hiện chăm lo cho người dân và người lao động. Bảo hiểm Xã hội là một trong những nguồn chính, nằm trong tầng thứ hai […]

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã làm những việc vượt ra quá chức vụ quyền hạn của mình mà pháp luật quy định để chiếm đoạt tài sản của người khác. LUẬT NAM VƯƠNG xin gửi đến Quý […]

Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Việc quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng con cái xuất phát từ tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với con. Đó vừa là quyền và nghĩa vụ của các bậc phụ huynh được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Việc từ chối hoặc trốn tránh trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con là […]