Kinh Tế

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư 2014

Những nội dung thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư 2014 là việc xác định cơ sở pháp lý để bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm. Luật đầu tư 2014 đưa ra […]

Dịch vụ thám tử điều tra đối thủ cạnh tranh

Dịch vụ thám tử điều tra đối thủ cạnh tranh của Luật Nam Vương giúp doanh nghiệp nắm được chiến lược phát triển kinh doanh, cách thức thực hiện của các đối thủ từ đó mà hoạch định chiến lược, chính sách phù hợp cho doanh nghiệp mình. Những quyết định quan trọng của doanh […]

Dịch vụ thám tử điều tra đối tác kinh doanh

Dịch vụ thám tử điều tra đối tác kinh doanh của Luật Nam Vương giúp bạn nắm được chiến lược phát triển kinh doanh, cách thức thực hiện và thực tế hoạt động của phía đối tác để quyết định cho việc khởi đầu hoặc thay đổi cách thức hợp tác. Mối quan tâm về […]

Quyền góp vốn, tham gia kinh doanh của công chức, viên chức nhà nước

Đảng viên, công chức, viên chức được phép tham gia góp vốn, kinh doanh, làm giàu. Tuy nhiên, với công chức, viên chức, cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước thì từng đối tượng, ngành nghề, công việc cụ thể mà có những quy định chặt chẽ họ có được tham gia hay không […]

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hóa dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với […]